Psychologické služby

POTREBNÉ OBJEDNAŤ SA VOPRED

Poradenstvo rozvoja osobnosti

Individuálne stretnutie založené na dôvere s cieľom zefektívnenia fungovania vo Vašej životnej situácii.

Odporúčaný počet stretnutí: individuálny

Dĺžka trvania: 50 minút

Cena:

30,- eur  (1.stretnutie)

20,- eur  (ďalšie stretnutia)  

Zvýhodnená cena pre kúpeľných hostí: 22,- eur

Manželské poradenstvo

Naučme sa spoločne kráčať vpred!

Odporúčaný počet stretnutí: individuálny

Dĺžka trvania: 60 minút

Cena:

40,- eur

35,- eur (ďalšie stretnutia)

Zvýhodnená cena pre kúpeľných hostí: 30,- eur

Autogénny tréning

Individuálny nácvik prehĺbeného sebauvoľnovania s odbornou inštruktážou.

Účinky:

-        relaxácia svalov, roztiahnutie ciev, upokojenie pulzu a dýchania

-        nastáva vegetatívna relaxácia – klesá tonus svalstva

-        príjemne stúpanie kožnej teploty a naopak zníženie vnútornej teploty tela

-        rýchlejšie zotavenie sa zo stresu

-        účinná pomoc pri poruchách spánku, psychosomatických, neurotických poruchách

-        zlepšenie kvality života a zníženie stresu

-        ústup migrén, zníženie subjektívneho pocitu bolesti pri somatických ochorenia

Počet účastníkov: individuálna forma

Odporúčaný počet stretnutí:  minimálne 4

Dĺžka trvania: 30 minút

Cena:

10,- eur/ v skupine

20,- eur/ individuálne

Tréning pamäti

Pracovná skupina zameraná na tréning a rozvoj kognitívnych schopností. Pracujeme zábavnými cvičeniami na rozvoji pamäte.

Tréning vždy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam účastníkov.

Počet účastníkov:  max. 15 osôb

Dĺžka trvania: 60 minút

Cena: 2,- eur

Hagioterapia

Skupinová príbehová terapia realizovaná formou biblických príbehov. Neberie si za cieľ teologický výklad textu, ale jeho psychologickú aplikáciu na vlastný život. Hľadaním tejto paralely možno rozpoznať nové uhly pohľadu na svoj život. Nie je určená len pre veriacich :)

Počet účastníkov: max. 8 osôb

Dĺžka trvania: 90 minút

Cena: 2,- eur

 

KONTAKT:

PhDr. Martina Šadláková

0910 716 719

 

Kúpele Nimnica, a.s.

Balnea Grand- 2. poschodie

 

 
Späť na hlavnú stránku

Psychologické služby
Psychologické služby
foto_2

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika