Doplatky pre poistencov v skupine B

Ubytovanie

Typ izby

Cena

EUR/osoba/noc

Mimosezóna

22.01. – 31.03.2024

 Cena

 EUR/osoba/noc

 Hlavná sezóna

01.04. – 31.10.2024

****

Balnea Grand

Klasik

2-lôžková

41,-

46,-

***

Manín

Caritas I

Caritas II

Veritas

Salvator

Klasik

2-lôžková

31,-

36,-

Salus

Ekonomy

2-lôžková

1-lôžková

27,-

32,-

Kúpele Nimnica, a.s. si vyhradzujú právo na zmenu cien doplatkov počas doby platnosti cenníka.

 

Pri kúpeľnej liečbe typu B zdravotná poisťovňa hradí poistencovi náklady na zdravotnú starostlivosť v kúpeľoch. Ostatné náklady za služby poskytované kúpeľmi (ubytovanie, stravovanie) si hradí klient. V doplatkoch nie je započítaná daň z ubytovania.

 

Daň z ubytovania:

Klient v deň nástupu hradí daň z ubytovania pre obec Nimnica, ktorá nie je započítaná v cenách doplatkov v cenníku. Platí sa na mieste vo výške stanovenej obcou Nimnica 1,- eur/osoba/noc. Oslobodení od platenia dane z ubytovania sú držitelia preukazu ŤZP (ťažko zdravotne postihnutá osoba), pokiaľ sa ním preukážu; držitelia striebornej, zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety, pokiaľ sa preukážu príslušným preukazom.


Príplatky:

  • za 1-lôžkovú izbu typu Klasik (v KD Manín, Caritas I, II, Veritas): 14,- eur/osoba/noc

  • za 2-lôžkovú izbu typu Lux (v KD Salvator): 4,- eur/osoba/noc

  • za 1-lôžkovú izbu typu Bunka: 9,- eur/osoba/noc

  • za 2-lôžkovú izbu typu Lux v Balnea Grand: 5,- eur/osoba/noc k cene izby Klasik v Balnea Grand

  • za Apartmán v Balnea Grand: 12,- eur/osoba/noc k cene izby Klasik v Balnea Grand

  • za druhé neobsadené lôžko na 2-lôžkovej izbe typu Klasik, Lux, Bunka (KD Salvator, Manín, Caritas I, II, Veritas, Salus): 20,- eur/osoba/noc

  • za druhé neobsadené lôžko na 2-lôžkovej izbe typu Klasik, Lux v Balnea Grand: 25,- eur/osoba/noc

  • za druhé neobsadené lôžko na 2-lôžkovej izbe typu Apartmán v Balnea Grand: 35,- eur/osoba/noc

  • za výber konkrétneho kúpeľného domu alebo izby na žiadosť klienta vopred (orientácia izby, poschodie, číslo izby, izby vedľa seba, balkón) je jednorazovo 25,- eur/osoba/pobyt

  • za špeciálne požiadavky pri nástupe alebo počas pobytu (napr. zmena izby, kúpeľného domu, orientácia izby, spolubývajúci) z podnetu klienta je jednorázovo 35,- eur

Stravovanie:

Klienti so zdravotným poukazom typu B ubytovaní v kúpeľných domoch Balnea Grand, Salvator, Manín, Caritas I, Caritas II, Veritas sa stravujú v jedálni Fiesta, kde sú raňajky, obedy i večere podávané formou bufetových stolov.

Klienti so zdravotným poukazom typu B ubytovaní v kúpeľnom dome Salus sa stravujú v jedálni Štandard, kde sú raňajky formou bufetových stolov a obedy i večere sú servírované podľa výberu z viacerých jedál.

 Indikačný zoznam:

 V zmysle platného indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť pre dospelých je poskytovaná ambulantná alebo ústavná kúpeľná starostlivosť v Kúpeľoch Nimnica, a.s. v indikačných skupinách:

 I   Onkologické choroby

II Choroby obehového ústrojenstva

III Choroby tráviaceho ústrojenstva

IV Choroby z poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou

V   Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

VI Nervové choroby (okrem VI/5 a VI/6 )

VII Choroby pohybového ústrojenstva

XI Gynekologické choroby

XII Choroby z povolania

 
Späť na hlavnú stránku

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika