Doplatky pre poistencov v skupine A

Ubytovanie

Typ izby

Doplatok

EUR/osoba/noc

Mimo sezónu

22.01. - 31.03.2024

01.11. - 20.12.2024

Doplatok

 EUR/osoba/noc

Hlavná sezóna

01.04. - 31.10.2024

 

****

Balnea Grand

Klasik

2-lôžková

16,- 18,- 

***

Manín

Caritas I

Caritas II

Veritas

Salvator

Klasik

2-lôžková

6,-

8,-

Salus

Ekonomy

1-lôžková

10,-

12,- 
Salus

Ekonomy

2-lôžková

3,-  5,-

 

Kúpele Nimnica, a.s. si vyhradzujú právo na zmenu cien doplatkov počas doby platnosti cenníka. Na služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa viaže 0%-ná DPH podľa osobitného Nariadenia vlády.

 Kúpeľnú liečbu na poukaz typu A hradí zdravotná poisťovňa v nasledovnom rozsahu: zdravotná starostlivosť, ubytovanie, stravovanie.

Vzhľadom k tomu, že výška úhrady zdravotných poisťovní za ošetrovací deň pri zachovaní kvality nepokrýva celkovú výšku nákladov na kúpeľnú starostlivosť, máme zavedené povinné doplatky za nadštandard podľa aktuálne platného cenníka. 

Povinný poplatok:

Klient si hradí zákonom stanovený poplatok spojený so zdravotnou starostlivosťou vo výške 1,70 eur/osoba/noc (č.722/2004 Z.z.). Od tohto poplatku sú oslobodení držitelia striebornej, zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety, ak sa preukážu príslušným preukazom; osoby, ktoré sú v hmotnej núdzi, ak sa preukážu rozhodnutím Úradu práce, soc. vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi. Tieto osoby platia poplatok len prvé tri dni kúpeľnej liečby.

Daň z ubytovania:

Klient v deň nástupu hradí daň z ubytovania pre obec Nimnica, ktorá nie je započítaná v cenách doplatkov v cenníku. Platí sa na mieste vo výške stanovenej obcou Nimnica 1,- eur/osoba/noc. Oslobodení od platenia dane z ubytovania sú držitelia preukazu ŤZP (ťažko zdravotne postihnutá osoba), pokiaľ sa ním preukážu; držitelia striebornej, zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety, pokiaľ sa preukážu príslušným preukazom.

Príplatky:

Príplatky sa pripočítavajú k základnej cene uvedenej v tabuľke!

 • za 1-lôžkovú izbu typu Klasik (v KD Manín, Caritas I, II, Veritas): 14,- eur/osoba/noc

 • za 2-lôžkovú izbu typu Lux (v KD Salvator): 4,- eur/osoba/noc
 • za 1-lôžkovú izbu typu Bunka:9,- eur/osoba/noc

 • za 2-lôžkovú izbu typu Lux vBalnea Grand: 5,- eur/osoba/noc k cene izby Klasik v Balnea Grand

 • za Apartmán v Balnea Grand: 12,- eur/osoba/noc k cene izby Klasik v Balnea Grand

 • za druhé neobsadené lôžko na 2-lôžkovej izbe typu Klasik, Lux, Bunka (KD Salvator, Manín, Caritas I, II, Veritas, Salus): 20,- eur/osoba/noc

 • za druhé neobsadené lôžko na 2-lôžkovej izbe typu Klasik, Lux v Balnea Grand: 25,- eur/osoba/noc

 • za druhé neobsadené lôžko na 2-lôžkovej izbe typu Apartmán v Balnea Grand: 35,- eur/osoba/noc
 • za výber konkrétneho kúpeľného domu alebo izby na žiadosť klienta vopred (orientácia izby, poschodie, číslo izby, izby vedľa seba, balkón) je jednorazovo 25,- eur/osoba/pobyt

 • za špeciálne požiadavky pri nástupe alebo počas pobytu (napr. zmena izby, kúpeľného domu, orientácia izby, spolubývajúci) z podnetu klienta je jednorázovo 35,- eur

Zľava:

Sprievodca schválený zdravotnou poisťovňou má zľavnený doplatok o 20% z cenníkových cien pobytov.

Stravovanie:

 • jedáleň Fiesta (raňajky, obedy i večere podávané formou bufetových stolov) - klienti ubytovaní v KD Balnea Grand

 • jedáleň Štandard ( raňajky formou bufetových stolov, obedy a večere servírované podľa výberu z menu) - klienti ubytovaní v kúpeľných domoch (Salvator, Manín, Caritas I, Caritas II, Veritas, Salus)

 Indikačný zoznam:

 V zmysle platného indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť pre dospelých je poskytovaná ambulantná alebo ústavná kúpeľná starostlivosť v Kúpeľoch Nimnica, a.s. v indikačných skupinách:

 

I   Onkologické choroby

II Choroby obehového ústrojenstva

III Choroby tráviaceho ústrojenstva

IV Choroby z poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou

V   Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

VI Nervové choroby (okrem VI/5 a VI/6 )

VII Choroby pohybového ústrojenstva

XI Gynekologické choroby

XII Choroby z povolania
Späť na hlavnú stránku

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Obsadená linka?

Zavoláme vám

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika