Rekreačné poukazy

Prečo by ste platili pobyty v plnej sume, ak nemusíte?

Kúpele Nimnica poskytujú možnosť využitia príspevku na rekreáciu, a tak máte možnosť zaplatiť za pobyt menej ako polovicu nákladov, prípadne si pobyt výrazne zlacniť. Ak Vám zamestnávateľ je povinný prispievať na rekreáciu v sume 55% výdavkov (najviac 275,- eur) za kalendárny rok, stačí keď nás kontaktujete pred nástupom na pobyt, aby sme Vám pripravili náležité účtovné doklady.

Kto má nárok na príspevok na rekreáciu?
1. Príspevok na rekreáciu môžu požiadať zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.
2. Nárok na príspevok na rekreáciu budú majú zamestnanci pracujúci na základe pracovnej zmluvy. „Dohodári“ tento nárok nemajú.
3. Zamestnanec môže v jednom kalendárnom roku požiadať o príspevok na rekreáciu len
u jedného zamestnávateľa.

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu, na ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi prispievať, sú preukázané výdavky zamestnanca napríklad na:
-služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
-pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
-ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,...

Zákonník práce ustanovuje zamestnávateľom povinnosť prispievať nielen na rekreáciu samotných
zamestnancov, ale aj na rekreáciu celej rodiny týchto zamestnancov.

Aký je postup uplatnenia príspevku?
1. Zamestnanec pôjde na rekreáciu a uhradí ju z vlastných prostriedkov.
2. Pri rezervácii v Kúpeľoch Nimnica, a.s. si vopred nahlási, že chce využiť príspevok na rekreáciu.
3. Najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať oprávnené výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov (tieto doklady musia obsahovať označenie zamestnanca- faktúra na jeho meno, v prílohe mená rodinných príslušníkov, ak sa zúčastnili pobytu)
4. Následne je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne (ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak).
Späť na hlavnú stránku

Kúpeľná liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika