Doplatky pre poistencov v skupine B

Ubytovanie

Typ izby

Cena

EUR/osoba/noc

Hlavná sezóna

1.4.2022 – 31.10.2022

 Cena

 EUR/osoba/noc

 Mimosezóna

 1.1.2022 – 31.3.2022

1.11.2022 – 31.12.2022

****

Balnea Grand

Apartmán

2-lôžkový

49,-

44,-

Lux

2-lôžková

42,-

37,-

Klasik

2-lôžková

37,-

32,-

***

Manín

Caritas I

Caritas II

Veritas

Salvator

Lux

2-lôžková

33,-

28,-

Klasik

2-lôžková

29,-

24,-

V bunke

2-lôžková

29,-

24,-

Klasik

1-lôžková

40,-

35,-

V bunke

1-lôžková

35,-

30,-

 

Salus

Ekonomy

2-lôžková

1-lôžková

26,-

21,-

Kúpele Nimnica, a.s. si vyhradzujú právo na zmenu cien doplatkov počas doby platnosti cenníka.

 

Pri kúpeľnej liečbe typu B zdravotná poisťovňa hradí poistencovi náklady na zdravotnú starostlivosť v kúpeľoch (lekárska prehliadka, procedúry). Ostatné náklady za služby poskytované kúpeľmi (ubytovanie, stravovanie) si hradí klient. V doplatkoch nie je započítaná daň z ubytovania.Daň z ubytovania:

Klient v deň nástupu hradí daň z ubytovania pre obec Nimnica, ktorá nie je započítaná v cenách doplatkov v cenníku. Platí sa na mieste vo výške stanovenej obcou Nimnica 0,80 eur/osoba/noc. Oslobodení od platenia dane z ubytovania sú držitelia preukazu ŤZP (ťažko zdravotne postihnutá osoba), pokiaľ sa ním preukážu; držitelia striebornej, zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety, pokiaľ sa preukážu príslušným preukazom.Príplatky:

  • za neobsadené druhé lôžko v 2-lôžkovej izbe typu Klasik alebo Lux (KD Salvator, Manín, Caritas I, Caritas II, Veritas, Salus) je 20,- eur/osoba/noc

  • za neobsadené druhé lôžko v 2-lôžkovej izbe typu Klasik, Lux, apartmán v Balnea Grand je 25,- eur/osoba/noc

  • za ubytovanie v konkrétnom kúpeľnom dome alebo izbe na žiadosť klienta vopred (orientácia izby, poschodie, číslo izby, izby vedľa seba, balkón) je jednorazovo 25,- eur/osoba/pobyt

  • za špeciálne požiadavky pri nástupe alebo počas pobytu (zmena izby, kúpeľného domu, orientácia izby, ) z podnetu klienta je jednorázovo 35,- eur

Zľava:

Sprievodca schválený zdravotnou poisťovňou má zľavnený doplatok o 25% z cenníkových cien pobytov.

Stravovanie:

Klienti so zdravotným poukazom typu B ubytovaní v kúpeľných domoch Balnea Grand, Salvator, Manín, Caritas I, Caritas II, Veritas sa stravujú v jedálni Fiesta, kde sú raňajky, obedy i večere podávané formou bufetových stolov.

Klienti so zdravotným poukazom typu B ubytovaní v kúpeľnom dome Salus a všetci klienti s indikáciou IV/ 1, 2, 3 (diabetici) sa stravujú v jedálni Štandard, kde sú raňajky formou bufetových stolov a obedy i večere sú servírované podľa výberu z viacerých jedál + šalátový bufet.

 

Indikačný zoznam:

 

V zmysle platného indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť pre dospelých je poskytovaná ambulantná alebo ústavná kúpeľná starostlivosť v Kúpeľoch Nimnica, a.s. v indikačných skupinách:

 

I   Onkologické choroby

II Choroby obehového ústrojenstva

III Choroby tráviaceho ústrojenstva

IV Choroby z poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou

V   Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

VI Nervové choroby (okrem VI/5 a VI/6 )

VII Choroby pohybového ústrojenstva

XI Gynekologické choroby

XII Choroby z povolania

 
Späť na hlavnú stránku

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika