Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Kedy kúpele otvárajú prevádzku v novom roku 2021?

V novom roku prijímame klientov na pobyty i liečbu od 25.01.2021.

Môžem sa nakaziť koronavírusom od personálu?

Veľká časť personálu našich kúpeľov absolvovala už prvú dávku vakcíny chrániacej pred ochorením COVID-19. Zároveň ubezpečujeme klientov, že zamestnanci kúpeľov sú pravidelne testovaní na ochorenie COVID-19.

Aké nové opatrenia ma čakajú pri pobyte v kúpeľoch?

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa snažíme v kúpeľoch neustále vylepšovať pobyt klientov z hľadiska ich pohodlia, kvality, ale zároveň z hľadiska ich čo najväčšej zdravotnej bezpečnosti. Okrem nižšie uvedených konkrétnych opatrení, každý klient, ktorý nastupuje na kúpeľnú liečbu, prejde vstupným filtrom robeným zaškoleným zdravotníckym pracovníkom. Taktiež každé ráno prebieha filter s meraním teploty v hlavnej budove Balnea Grand u vstupujúcich klientov i zamestnancov kúpeľov.

Môže verejnosť navštevovať wellness a čerpať procedúry?

Naďalej platí zákaz poskytovania voľnopredajných procedúr a vstupu do wellness verejnosti. Tento zákaz sa nevzťahuje na ubytovaných hostí a na poskytovanie mimotelovej šokovej terapie ESWT (rázová vlna).

Ako je to s platnosťou darčekových poukazov?

Platnosť darčekových poukazov na procedúry a vstupy  do wellness i soľnej jaskyne bude predĺžená adekvátne k obdobiu neposkytovania týchto služieb. Konkrétne informácie poskytneme okamžite po obnove poskytovania voľnopredajných procedúr.

Darčekové poukazy na pobyty, ktorých platnosť bola predĺžená, je potrebné uplatniť do konca roka 2020. Keďže prevádzka kúpeľov naďalej funguje pre svojich ubytovaných hostí v plnom režime, nie je dôvod na ich odklad.

V akom režime funguje stravovanie?

Poskytovanie stravy sme museli dočasne upraviť. Od 25.1.2021 budú v jedálni Štandard poskytované servírované raňajky. Stravovanie v jedálni Fiesta bude pri raňajkách pozmenené tak, že klient dostane studený obložený tanier, musli na výber a podľa svojho výberu si bude môcť vybrať z aktuálnej ponuky teplých jedál. Ubezpečujeme Vás, že neustále dodržiavame všetky odporúčané zvýšené hygienické a protiepidemické opatrenia. Usádzanie hostí k stolom je regulované s dodržaním odporúčaných rozostupov, manipuláciu so stravou v bufetových stoloch v maximálne možnej miere obsluhuje náš personál s ochrannými pomôckami. V jedálni prebieha okrem častého vetrania mimo stravovacie zmeny aj dezinfekcia vzduchu a povrchov germicídnymi prístrojmi. Na zvýšenie rozptylu klientov v jedálňach sa zavádza aj využívanie priestoru reštaurácie Impresia.

Aký voľnočasový program nás čaká v kúpeľoch?

V momentálnej náročnej situácii sa snažíme všetky voľnočasové aktivity prispôsobiť možnostiam, ktoré nám dovoľujú aktuálne opatrenia. K dispozícii máme napr. psychologičku, ktorá si pripravuje pravidelné prednášky, workshopy na zaujímavé a atraktívne témy.

Opatrenia ohľadom usporadúvania hromadných podujatí kultúrnej, zábavnej, spoločenskej a inej povahy v prevádzkach kúpeľov sa riadia aktuálne prijatými opatreniami ÚVZ SR.

Aké opatrenia robíte, aby sa klienti nekontaktovali vo väčších množstvách v čakárňach?

Pred ambulanciami lekárov je zriadená nová recepcia , ktorá zabezpečuje plynulý priebeh vstupných lekárskych vyšetrení a dohliada na obmedzený počet klietnov v čakárni. Viaceré procedúry sme presunuli do iných priestorov z najfrekventovanejších čakární, čím sa celkový počet klientov v limitovaných čakacích priestoroch obmedzil. Časovanie procedúr prebieha tiež s ohľadom na množstov ľudí v jednom časovom intervale v konkrétnom priestore, ako i na rozostupy medzi jednotlivými procedúrami. Čakárne ako i všetky ostatné spoločné priestory dezinfikujeme v čase mimo ich využívanie (v nočných hodinách).

Môžem prijímať návštevy v kúpeľoch?

Za štandardného fungovania je navštevovanie klientov v kúpeľoch ich blízkymi veľmi obľúbené, keďže u nás môžu stráviť pekný spoločný čas s rozličnými voľnočasovými aktivitami. Momentálne však z dôvodu ochrany klientov platí zákaz návštev v celom kúpeľnom areáli. Taktiež platí zákaz opúšťať areál kúpeľov.

Je v areáli kúpeľov bankomat?

Žiaľ, v areáli kúpeľov sa bankomat nenachádza, preto je vhodné priniesť si potrebnú hotovosť. Taktiež je možné v recepciách i v jednotlivých prevádzkach robiť úhrady platobnou karotu. V kúpeľoch má pobočku aj Slovenská pošta, kde je možné uskutočniť výber hotovosti za znížený poplatok.

Môžem niekomu povedať o podozrení na ochorenie COVID-19 u klienta?

Každý zamestnanec i klient má povinnosť nahlásiť podozrenie na ochorenie COVID-19 u ktoréhokoľvek zamestnanca i klienta.

Kontakt
Späť na hlavnú stránku

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika