Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Môžem sa nakaziť koronavírusom od personálu?

Takmer celý personál našich kúpeľov absolvoval plné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Všetci sú poučení o spôsoboch ochrany klientov pred vírusovými nákazami a neustále kontrolovaní vedením jednotlivých úsekov v zmysle spĺňania prevetnívnych opatrení.

Aké nové opatrenia ma čakajú pri pobyte v kúpeľoch?

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa snažíme v kúpeľoch neustále vylepšovať pobyt klientov z hľadiska ich pohodlia, kvality, ale zároveň z hľadiska ich čo najväčšej zdravotnej bezpečnosti. Okrem nižšie uvedených konkrétnych opatrení, každý klient, ktorý nastupuje na kúpeľnú liečbu, prejde vstupným filtrom robeným zaškolenými pracovníkmi. Taktiež každé ráno prebieha filter s meraním teploty v hlavnej budove Balnea Grand u vstupujúcich klientov i zamestnancov kúpeľov.

Môže verejnosť navštevovať wellness a čerpať procedúry?

Naďalej platí zákaz poskytovania voľnopredajných procedúr a vstupu do wellness verejnosti. Tento zákaz sa nevzťahuje na ubytovaných hostí a na poskytovanie mimotelovej šokovej terapie ESWT (rázová vlna).

Ako je to s platnosťou darčekových poukazov?

Platnosť darčekových poukazov na procedúry a vstupy  do wellness i soľnej jaskyne bude predĺžená adekvátne k obdobiu neposkytovania týchto služieb. Pri akejkoľvek zmene okamžite informujeme na našej webovej stránke.

Darčekové poukazy na pobyty je možné štandardne uplatniť, keďže prevádzka kúpeľov naďalej funguje pre svojich ubytovaných hostí v plnom režime, takže nie je dôvod na ich odklad.

V akom režime funguje stravovanie?

Poskytovanie stravy sme museli dočasne upraviť. V jedálni Štandard sú dočasne poskytované servírované raňajky. Ubezpečujeme Vás, že neustále dodržiavame všetky odporúčané zvýšené hygienické a protiepidemické opatrenia. V jedálni prebieha okrem častého vetrania mimo stravovacie zmeny aj dezinfekcia vzduchu a povrchov germicídnymi prístrojmi. Na zvýšenie rozptylu klientov v jedálňach sa zavádza aj využívanie priestoru reštaurácie Impresia.

Aký voľnočasový program nás čaká v kúpeľoch?

V momentálnej náročnej situácii sa snažíme všetky voľnočasové aktivity prispôsobiť možnostiam, ktoré nám dovoľujú aktuálne opatrenia. Usporiadávame pravidelné posedenia pri hudbe v jedntolivých prevádzkach, k dispozícii klienti majú psychologičku, ktorá si pripravuje prednášky, workshopy na zaujímavé a atraktívne témy, usporadúvame ďalšie zaujímavé workshopy, tvorivé dielne, výlety,...

Opatrenia ohľadom usporadúvania hromadných podujatí kultúrnej, zábavnej, spoločenskej a inej povahy v prevádzkach kúpeľov sa riadia aktuálne prijatými opatreniami ÚVZ SR.

Aké opatrenia robíte, aby sa klienti nekontaktovali vo väčších množstvách v čakárňach?

Viaceré procedúry sme presunuli do iných priestorov z najfrekventovanejších čakární, čím sa celkový počet klientov v limitovaných čakacích priestoroch obmedzil. Časovanie procedúr prebieha tiež s ohľadom na množstov ľudí v jednom časovom intervale v konkrétnom priestore, ako i na rozostupy medzi jednotlivými procedúrami. Čakárne ako i všetky ostatné spoločné priestory dezinfikujeme v čase mimo ich využívanie (v nočných hodinách).

Môžem prijímať návštevy v kúpeľoch?

Za štandardného fungovania je navštevovanie klientov v kúpeľoch ich blízkymi veľmi obľúbené, keďže u nás môžu stráviť pekný spoločný čas s rozličnými voľnočasovými aktivitami. Prosíme však, aby klienti dodržiavali predpis, ktorý nepovoľuje prijímať návštevy v ubytovacích jednotkách.

Je v areáli kúpeľov bankomat?

Žiaľ, v areáli kúpeľov sa bankomat nenachádza, preto je vhodné priniesť si potrebnú hotovosť. Taktiež je možné v recepciách i v jednotlivých prevádzkach robiť úhrady platobnou karotu. V kúpeľoch má pobočku aj Slovenská pošta, kde je možné uskutočniť výber hotovosti za znížený poplatok.

Môžem niekomu povedať o podozrení na ochorenie COVID-19 u klienta?

Každý zamestnanec i klient má povinnosť nahlásiť podozrenie na ochorenie COVID-19 u ktoréhokoľvek zamestnanca i klienta.

Kontakt
Späť na hlavnú stránku

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika