Informácie k nástupom 2021

Priebežne aktualizované informácie na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a platnej legislatívy

Aktualizované

02.07.2021

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že nástupy klientov do zdravotníckeho zariadenia Kúpele Nimnica prebiehajú v nasledujúcom režime:

Absolvovanie vstupného filtrapreukázanie sa jedným z nasledovných dokladov:

- potvrdenie o negatívnom výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonanom najskôr 7 dní pred nástupom na kúpeľný pobyt,

 - potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonanom najskôr 3 dni pred nástupom na kúpeľný pobyt,

- doklad o prekonaní alebo diagnostikovaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 180 dní od dátumu plánovaného ukončenia kúpeľného pobytu,

 - doklad o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 a to buď:

1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (Pfizer/BioNTech, Moderna), ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní a bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 

Odporúčame všetkým klientom využiť testovanie v súkromných odberných testovacích miestach v SR. Ich zoznam je neustále aktualizovaný.

 

Pobyty pre samoplatcov je možné absolvovať v našich kúpeľoch len s návrhom od lekára v zmysle platnej legislatívy. Príslušné tlačivo na kúpeľnú liečbu pre lekárske potvrdenie nájdete na našej webovej stránke v časti NA STIAHNUTIE. V prípade potreby je možné tlačivo nahradiť výmenným lístkom, ktorý musí obsahovať indikáciu (diagnózu), meno a priezvisko záujemcu o pobyt, pečiatku a podpis lekára.

Kúpeľná liečba prebieha v našom zdravotníckom zariadení v plnom rozsahu s neustálym lekárskym dohľadom.

 

Klientov prichádzajúcich z iných krajín prosíme kontaktovať prijímaciu kanceláriu o možnosti absolvovať pobyt v kúpeľoch.

 

KONTAKT

 +421 424 608 608

 
Späť na hlavnú stránku

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika