Informácie k nástupom 2021

Priebežne aktualizované informácie na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a platnej legislatívy

 

21.04.2021

 

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že nástupy klientov do zdravotníckeho zariadenia Kúpele Nimnica  budú od dňa 26.04.2021 prebiehať v nasledujúcom režime:

Je potrebné absolvovať vstupný filterpreukázať sa jedným z nasledovných dokladov:

- potvrdenie o negatívnom výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonanom najskôr 7 dní pred nástupom na kúpeľný pobyt,

 - potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonanom najskôr 3 dni pred nástupom na kúpeľný pobyt,

- doklad o prekonaní alebo diagnostikovaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 180 dní od dátumu plánovaného ukončenia kúpeľného pobytu,

 - doklad o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 a to buď:

1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (Pfizer/BioNTech, Moderna), ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní a bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 Klienti, ktorí budú nastupovať na kúpeľnú liečbu v PONDELOK a nepreukážu sa ani jedným z vyššie uvedených dokladov, môžu absolvovať testovanie antigénovým testom vo vyhradenom priestore KD Salvator. Na mieste si uhradia hotovostnou platbou poplatok vo výške 10,- eur/ osoba/ 1 test.

 V prípade nástupu v inom čase je nevyhnutné prísť s vyššie uvedenými dokladmi potrebnými pre prijatie klienta bez testovania.

Odporúčame všetkým klientom využiť bezplatnú službu MZSR testovania v mobilných odberných testovacích miestach v konkrétnych okresoch SR. Ich zoznam je neustále aktualizovaný.

 

Pobyty pre samoplatcov je možné absolvovať v našich kúpeľoch len s návrhom od lekára v zmysle platnej legislatívy. Príslušné tlačivo na kúpeľnú liečbu pre lekárske potvrdenie nájdete na našej webovej stránke v časti NA STIAHNUTIE.

Kúpeľná liečba prebieha v našom zdravotníckom zariadení v plnom rozsahu s neustálym lekárskym dohľadom.

Pripomíname klientom, že naďalej platí zákaz opúšťať areál kúpeľov, ako i prijímať návštevy.

 

Klientov prichádzajúcich z iných krajín prosíme kontaktovať prijímaciu kanceláriu o možnosti absolvovať pobyt v kúpeľoch.

 

KONTAKT

 +421 424 608 608

 
Späť na hlavnú stránku

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika