Informácie k nástupom 2021

Aktuálne oznamy k nástupom na pobyt

 

05.01.2021

 

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že nástupy klientov do zdravotníckeho zariadenia Kúpele Nimnica  budú od dňa 25.01.2021 prebiehať v nasledujúcom režime:

- osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným najneskôr 7 dní pred nástupom na kúpeľný pobyt, sú prijaté v štandardnom režime (vstupný filter, prijímací proces na recepcii KD Salvator);

- osoby, ktoré sa preukážu právoplatným dokladom o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným najneskôr 3 dni pred nástupom na kúpeľný pobyt, sú prijaté v štandardnom režime (vstupný filter, prijímací proces na recepcii KD Salvator);

- osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a preukážu sa právoplatným dokladom o jeho prekonaní, nie starším ako 3 mesiace a preukážu sa tiež dokladom o svojej momentálnej bezinfekčnosti, sú prijaté v štandardnom režime (vstupný filter, prijímací proces na recepcii KD Salvator);

- osoby, ktoré absolvovali aspoň prvú dávku schváleného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a ukážu sa právoplatným dokladom o tomto očkovaní, sú prijaté v štandardnom režime;

- osoby, ktoré sa nepreukážu ani jedným z vyššie uvedených dokladov, absolvujú najskôr testovanie antigénovým testom vo vyhradenom priestore kúpeľov (KD Salvator), ktorý si na mieste uhradia hotovostnou platbou vo výške 10,- eur/ osoba/ 1 test. Po vyhodnotení výsledku sa postupuje nasledovne. V prípade pozitívneho výsledku Ag testu, osoba bezodkladne opustí areál kúpeľov. V prípade negatívneho výsledku Ag testu osoba postupuje štandardným prijímacím procesom. Testovanie prebieha len vo vyhradených hodinách vo vyčlenené pracovné dni od 7.30 hod. do 11.00 hod. V prípade nástupu v inom čase je nevyhnutné prísť s vyššie uvedenými dokladmi potrebnými pre prijatie klienta bez testovania.

Odporúčame všetkým klientom využiť bezplatnú službu MZSR testovania v mobilných odberných testovacích miestach v konkrétnych okresoch SR. Ich zoznam je neustále aktualizovaný.

Kúpeľná liečba prebieha v našom zdravotníckom zariadení v plnom rozsahu s neustálym lekárskym dohľadom.

Pripomíname klientom, že naďalej platí zákaz opúšťať areál kúpeľov, ako i prijímať návštevy.

 

Klientov prichádzajúcich z iných krajín prosíme kontaktovať prijímaciu kanceláriu o možnosti absolvovať pobyt v kúpeľoch.

 

KONTAKT

 +421 424 608 608

 
Späť na hlavnú stránku

Kúpeľná liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika