Aktuality

Aktuálne oznamy

 

13.11.2020

 

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že nástupy klientov do zdravotníckeho zariadenia Kúpele Nimnica  budú od dňa 16.11.2020 prebiehať v nasledujúcom režime:

- osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným najneskôr 7 dní pred nástupom na kúpeľný pobyt, sú prijaté v štandardnom režime (vstupný filter, prijímací proces na recepcii KD Salvator);

- osoby, ktoré sa preukážu právoplatným dokladom o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným najneskôr 3 dni pred nástupom na kúpeľný pobyt, sú prijaté v štandardnom režime (vstupný filter, prijímací proces na recepcii KD Salvator);

- osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a preukážu sa právoplatným dokladom o jeho prekonaní, nie starším ako 3 mesiace a preukážu sa tiež dokladom o svojej momentálnej bezinfekčnosti, sú prijaté v štandardnom režime (vstupný filter, prijímací proces na recepcii KD Salvator);

- osoby, ktoré sa nepreukážu ani jedným z vyššie uvedených dokladov, absolvujú najskôr testovanie antigénovým testom vo vyhradenom priestore kúpeľov (KD Salvator), ktorý si na mieste uhradia hotovostnou platbou vo výške 10,- eur/ osoba/ 1 test. Po vyhodnotení výsledku sa postupuje nasledovne. V prípade pozitívneho výsledku Ag testu, osoba bezodkladne opustí areál kúpeľov. V prípade negatívneho výsledku Ag testu osoba postupuje štandardným prijímacím procesom. Testovanie prebieha len vo vyhradených hodinách vo vyčlenené pracovné dni od 7.30 hod. do 11.00 hod. V prípade nástupu v inom čase je nevyhnutné prísť s vyššie uvedenými dokladmi potrebnými pre prijatie klienta bez testovania.

Odporúčame všetkým klientom využiť bezplatnú službu MZSR testovania v mobilných testovacích miestach v konkrétnych okresoch SR. Ich zoznam je neustále aktualizovaný.

Kúpeľná liečba prebieha v našom zdravotníckom zariadení v plnom rozsahu s neustálym lekárskym dohľadom.

Pripomíname klientom, že naďalej platí zákaz opúšťať areál kúpeľov, ako i prijímať návštevy.

 

Klientov prichádzajúcich z iných krajín prosíme kontaktovať prijímaciu kanceláriu o možnosti absolvovať pobyt v kúpeľoch.

 

KONTAKT

 +421 424 608 608 - obchodné oddelenie

 

 

Najčastejšie otázky

1. Aké nové opatrenia ma čakajú pri pobyte v kúpeľoch?

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa snažíme v kúpeľoch neustále vylepšovať pobyt klientov z hľadiska ich pohodlia, kvality, ale zároveň z hľadiska ich čo najväčšej zdravotnej bezpečnosti. Okrem nižšie uvedených konkrétnych opatrení, každý klient, ktorý nastupuje na kúpeľnú liečbu, prejde vstupným filtrom robeným zaškoleným zdravotníckym pracovníkom. Taktiež každé ráno prebieha filter s meraním teploty v hlavnej budove Balnea Grand u vstupujúcich klientov i zamestnancov kúpeľov.

2. Môže verejnosť navštevovať wellness a čerpať procedúry?

Naďalej platí zákaz poskytovania voľnopredajných procedúr a vstupu do wellness verejnosti. Tento zákaz sa nevzťahuje na ubytovaných hostí a na poskytovanie mimotelovej šokovej terapie ESWT (rázová vlna).

3. Ako je to s platnosťou darčekových poukazov?

Platnosť darčekových poukazov na procedúry a vstupy  do wellness i soľnej jaskyne bude predĺžená adekvátne k obdobiu neposkytovania týchto služieb. Konkrétne informácie poskytneme okamžite po obnove poskytovania voľnopredajných procedúr.

Darčekové poukazy na pobyty, ktorých platnosť bola predĺžená, je potrebné uplatniť do konca roka 2020. Keďže prevádzka kúpeľov naďalej funguje pre svojich ubytovaných hostí v plnom režime, nie je dôvod na ich odklad.

4. V akom režime funguje stravovanie?

Stravovanie poskytujeme štandardne podľa nároku na typ jedálne (Štandard, Fiesta). Samozrejme dodržiavame všetky odporúčané zvýšené hygienické a protiepidemické opatrenia. Usádzanie hostí k stolom je regulované s dodržaním odporúčaných rozostupov, manipuláciu so stravou v bufetových stoloch v maximálne možnej miere obsluhuje náš personál s ochrannými pomôckami. V jedálni prebieha okrem častého vetrania mimo stravovacie zmeny aj dezinfekcia vzduchu a povrchov germicídnymi prístrojmi. Na zvýšenie rozptylu klientov v jedálňach sa zavádza aj využívanie priestoru reštaurácie Impresia.

5. Aký voľnočasový program nás čaká v kúpeľoch?

V momentálnej náročnej situácii sa snažíme všetky voľnočasové aktivity prispôsobiť možnostiam, ktoré nám dovoľujú aktuálne opatrenia. K dispozícii máme napr. psychologičku, ktorá si pripravuje pravidelné prednášky, workshopy na zaujímavé a atraktívne témy.

Opatrenia ohľadom usporadúvania hromadných podujatí kultúrnej, zábavnej, spoločenskej a inej povahy v prevádzkach kúpeľov sa riadia aktuálne prijatými opatreniami ÚVZ SR.

6. Aké opatrenia robíte, aby sa klienti nekontaktovali vo väčších množstvách v čakárňach?

Pred ambulanciami lekárov je zriadená nová recepcia , ktorá zabezpečuje plynulý priebeh vstupných lekárskych vyšetrení a dohliada na obmedzený počet klietnov v čakárni. Viaceré procedúry sme presunuli do iných priestorov z najfrekventovanejších čakární, čím sa celkový počet klientov v limitovaných čakacích priestoroch obmedzil. Časovanie procedúr prebieha tiež s ohľadom na množstov ľudí v jednom časovom intervale v konkrétnom priestore, ako i na rozostupy medzi jednotlivými procedúrami. Čakárne ako i všetky ostatné spoločné priestory dezinfikujeme v čase mimo ich využívanie (v nočných hodinách).

7. Môžem prijímať návštevy v kúpeľoch?

Za štandardného fungovania je navštevovanie klientov v kúpeľoch ich blízkymi veľmi obľúbené, keďže u nás môžu stráviť pekný spoločný čas s rozličnými voľnočasovými aktivitami. Momentálne však z dôvodu ochrany klientov platí zákaz návštev v celom kúpeľnom areáli. Taktiež platí zákaz opúšťať areál kúpeľov.

8. Je v kúpeľoch bankomat?

Žiaľ, v areáli kúpeľov sa bankomat nenachádza, preto je vhodné priniesť si potrebnú hotovosť. Taktiež je možné v recepciách i v jednotlivých prevádzkach robiť úhrady platobnou karotu. V kúpeľoch má pobočku aj Slovenská pošta, kde je možné uskutočniť výber hotovosti za znížený poplatok.

9. Môžem niekomu povedať o podozrení na ochorenie COVID-19 u klienta?

Každý zamestnanec i klient má povinnosť nahlásiť podozrenie na ochorenie COVID-19 u ktoréhokoľvek zamestnanca i klienta.

Kontakt
Späť na hlavnú stránku

Kúpeľná liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika