Aktuality

Aktuálne oznamy

 

16.09.2020

 

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že poskytovanie voľnopredajných procedúr a prevádzka Medicínskeho wellness centra budú pre verejnosť ZATVORENÉ predbežne do 30.09.2020. Toto obmedzenie neplatí pre ubytovaných hostí. O ďalších aktuálnych opatreniach budeme priebežne informovať.

ODPORÚČANIA UBYTOVANÝM HOSŤOM

Zároveň odporúčame ubytovaných hosťom, aby neopúšťali areál kúpeľov obzvlášť s cieľom navštívenia miest s vyššou koncentráciou osôb a taktiež aby obmedzili  návštevy v areáli kúpeľov. Platí zákaz prijímania návštev v izbách ubytovacích zariadení.

Za vašu trpezlivosť a ústretovosť vopred ďakujeme!

 

Kontakt

 

 

09.09.2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že poskytovanie voľnopredajných procedúr a prevádzka Medicínskeho wellness centra sú pre verejnosť dočasne zatvorené v dňoch 08.09.2020 - 20.09.2020 z dôvodu nárastu šírenia ochorenia COVID-19 v SR. Toto obmedzenie neplatí pre ubytovaných hostí. O prípadnej zmene a ďalších opatreniach Vás budeme informovať.

 

Kontakt -recepcia Balnea Grand

 042/ 4608 239

 0902 519 888

 

 

 08.09.2020

ZRUŠENIE KONANIA PRAVIDELNÝCH POSEDENÍ PRI HUDBE

 účinnosť od 08.09.2020 do 20.09.2020

ZAVEDENIE DENNÉHO VSTUPNÉHO FILTRA

Denne v čase od 06.30 do 9.00 hod sa bude v KD Balnea Grand na prízemí v mieste medzi recepciou a hlavným vstupom do budovy vykonávať denný vstupný filter pozostávajúci z merania telesnej teploty.

účinnosť od 09.09.2020 do odvolania

 

BOHOSLUŽBY

Na bohoslužbách v kaplnke sa vyžaduje obsadzovanie len vyznačených miest na sedenie. Ostatní návštevníci kaplnky, ktorí prevyšujú kapacitu označených miest na sedenie, sú povinní dodržiavať rozostupy v priestore určenom na státie.

 

 

Naďalej ostávajú v platnosti zavedené všeobecné preventívne opatrenia, ktoré vydal hlavný hygienik SR .

Všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia

 • Často a dôkladne si umývať ruky s použitím mydla a teplej vody po dobu najmenej 20 sekúnd (pred konzumáciou jedla, nápojov, zapálením si cigarety, po použití toalety, po vystúpení z hromadného dopravného prostriedku,  po kýchaní, fúkaní nosa…)
 • Ak nie je k dispozícii teplá voda a mydlo, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu (najmenej 60 %)
 • Nosiť rúško alebo respirátor. – vo všetkých interiérových priestoroch
 • Počas návštevy reštaurácie, kaviarní a ostatných prevádzok s možnosťou požívať stravu a nápoje, je možné zložiť si rúško/ respirátor/inú ochranu horných dýchacích ciest len na čas nevyhnutný k požívaniu jedál a nápojov. Ochranu horných dýchacích ciest nepokladať na plochu stola. Za dodržiavanie tohto predpisu zodpovedá personál obsluhujúci konkrétnu prevádzku.
 • Pri kýchaní a kašľaní si zakryť nos a ústa jednorazovou vreckovkou alebo lakťovou jamkou – nekýchať a nekašľať do dlane ruky!
 • Používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré po použití zahodiť do koša
 • Nedotýkať sa neumytými rukami tváre – nosa, úst, očí ani rúška
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, najmä ak majú príznaky nádchy, chrípky alebo iného respiračného ochorenia (kašeľ, kýchanie…), dodržiavať minimálne 2-metrovú vzdialenosť medzi osobami
 • Pravidelne dezinfikovať povrchy, pracovné plochy a pomôcky na pracovisku (ale aj v domácom prostredí), a to s použitím prípravkov na báze chlóru alebo alkoholu (vhodné je tieto prostriedky striedať)
 • Zabezpečiť dostatočné a pravidelné vetranie priestorov
 • Sledovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov ako horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti kĺbov, svalov, slabosť, únava, zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a svojho zamestnávateľa.
 • Povinnosť informovať.

Každý zamestnanec je povinný informovať svojho priameho nadriadeného o skutočnosti zistenia podozrenia na ochorenie COVID-19, prípadne o zistených príznakoch tohto ochorenia u svojho kolegu, či niektorého klienta. Takisto je klient povinný informovať o týchto skutočnostiach zistených u niektorého z klientov.
Späť na hlavnú stránku

Kúpeľná liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika